Efter rejsen

Reklamationer
Rejsen er omfattet af lov om pakkerejser, hvis du har bestilt fly og hotel. Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser er ligesom vores hjemmeside en del af aftalegrundlaget.

Vi ser det som vores største opgave at sikre jer den bedst mulige ferie, men selvom vi gør alt for, at din ferie skal blive perfekt, kan der desværre ske fejl. Det er af yderste vigtighed, at du straks kontakter os, så vi kan få løst eventuelle problemer med det samme. Hvis vi ikke bliver gjort bekendt med eventuelle kritikpunkter, så har vi ikke haft mulighed for at afhjælpe problemerne.

Eventuelle reklamationer skal derfor med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor Apollo i Danmark via mail, salg@apollorejser.dk eller telefonnummer 35 20 19 00 inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen på rejsemålet. Se vores åbningstider her. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning.

Reklamationer, der således ikke har været forelagt på rejsemålet, behandles normalt ikke efter hjemkomst. Såfremt manglen ikke udbedres på rejsemålet, kan reklamation indsendes til Apollo senest 4 uger efter hjemkomst. Læs mere her.