Compliance

Compliance (overholdelse af regler)

For DER Touristik Nordic AB og dets datterselskaber (der tilsammen hedder "Apol­lo") er overholdelse af regler og høj forretningsetik vigtig. Det betyder blandt andet, at Apollo skal overholde gældende love og regler, samt være en pålidelig og ansvarlig arbejdsgiver, samarbejdspartner og serviceudbyder.

Adfærdskodeks

Apollo er en del af den tyske REWE Group – en af ​​Europas førende rejse- og turismekoncerner – og er omfattet af koncernens Adfærdskodeks.

Whistleblowing

Whistleblowing er en proces, der gør det muligt for både medarbejdere og udefrakommende at rapportere uredelighed af offentlig interesse, der er knyttet til Apollos aktiviteter (f.eks. overtrædelser af love eller REWE-koncernens adfærdskodeks). Rapportering af sådan forseelse kan ske gennem Apollos webbaserede whistleblowerfunktion Hintbox, eller ved at kontakte Apollos Compliance-afdeling eller ekstern ombudsmand (se nedenfor).

Rapporter uredelighed gennem Hintbox

Misbrug knyttet til menneskerettigheder og miljø (uanset om forseelsen vedrører Apollo eller andre dele af Apollos forsyningskæder) kan også rapporteres direkte til REWE Group gennem den særlige LkSG whistleblower-funktion, som opfylder rapporteringskravene i den tyske lov om omhu i forsyningskæder (LkSG - Lieferkettens-orgfaltspflichtengesetz). Bemærk venligst, at misbrug rapporteret gennem LkSG whist­leblower-funktionen vil blive håndteret af REWE Group centralt (og ikke af Apollo).

Rapporter misbrug af menneskerettigheder og miljø gennem LkSG whistleblower-funktionen

Uanset hvad misbruget refererer til, eller hvilken whistleblowerfunktion du vælger, er der ikke behov for beviser for den formodede uredelighed. Al indberetning skal dog ske i god tro.

Apollo opfordrer alle – både ansatte og udenforstående – til at rapportere faktiske eller formodede forseelser, der påvirker Apollos virksomhed. Ifølge loven er det forbudt for Apollo (og REWE Group generelt) at udsætte indberettende personer for repressalier på grund af indberetningen.

Både Hintbox og LkSG giver mulighed for at rapportere misbrug anonymt.

Alle indberetninger behandles fortroligt. Personoplysninger uden relevans vil blive slettet, og sagen vil kun blive gemt så længe det er nødvendigt.

Kontakt Apollos Compliance afdeling

Hvis du har spørgsmål vedrørende overholdelse af lovgivning, bedes du kontakte Apollos compliance-afdeling:

·       E-mail: compliance@apollo.se

·       Telefon: +46 8 673 84 90

Kontakt Apollos eksterne ombudsmand

Hvis du hellere vil kontakte en person uden for REWE-koncernen, kan du kontakte Andreas von Máriássy, som er REWE Groups eksterne ombudsmand:

·       Adresse: Altheimer Eck 13/II, 80331 München, Tyskland

·       E-mail: mariassy@rae13.de

·       Telefon: +49 89 23 66 790

Ombudsmanden er underlagt lovbestemt tavshedspligt, og du har mulighed for at være anonym. Kontakten til REWE Groups ombudsmand foregår på engelsk eller tysk.

Spørgsmål eller klager vedrørende rejser

For spørgsmål eller klager vedrørende rejser (herunder klager), bedes du kontakte Apollos Kundeservice