Reklamationer

Selvom vi gør alt for, at din ferie skal blive perfekt, kan der ske fejl. Opstår der problemer er det derfor vigtigt, at du straks kontakter vores rejseledere, så vi kan få løst dem med det samme. Hvis vores rejseledere ikke bliver gjort bekendt med eventuelle kritikpunkter, så har de ingen chance for at afhjælpe problemerne.

Reklamationer, der således ikke har været forelagt på rejsemålet, behandles normalt ikke efter hjemkomst. Såfremt manglen ikke udbedres på rejsemålet, kan skriftlig reklamation indsendes til Apollo senest 4 uger efter hjemkomst. 

Du kan enten vælge at sende en formular direkte til vores kundeservice (se nedenfor), eller du kan skrive et brev til vores kundeservice. 

Adresse:
Apollo
Amager Strandvej 60-64
2300 København S
Att.: Kundeservice
(Håndskrevne reklamationer bedes skrevet med blokbogstaver.)

Billeje
Gælder din reklamation billeje, som er bestilt gennem vores samarbejdspartner CarTrawler, skal alle henvendelser rettes direkte hertil.
Ved eventuelle spørgsmål ifbm. din billeje-booking kan de også kontaktes telefonisk på tlf. 43310406.  

Sygdom, skade eller indbrud
Såfremt din henvendelse omhandler sygdom, skade eller indbrud, henviser vi til eget forsikringsselskab. Bestilte du en rejseforsikring sammen med din rejse, er du forsikret hos Gouda Rejseforsikring. Dem når du på telefonnummer 88 20 88 20. For nærmere information og download af skadeblanketter: https://www.gouda.dk/privat/anmeld-skade.