Reklamationer

Selvom vi gør alt for, at din ferie skal blive perfekt, kan der ske fejl. Opstår der problemer er det derfor vigtigt, at du straks kontakter vores rejseledere, så vi kan få løst problemet med det samme. Det er derfor vigtigt, at du gør vores rejseledere opmærksom på eventuelle kritikpunkter eller mangler, så de har kan afhjælpe problemerne under opholdet.

Reklamationer, der således ikke har været forelagt på rejsemålet, behandles normalt ikke efter hjemkomst. Såfremt manglen ikke udbedres på rejsemålet, kan reklamation indsendes til Apollo senest 4 uger efter hjemkomst. 

Indsend din reklamation ved at benytte formularen (se nedenfor), som sendes direkte til vores kundeservice. 

Indsend reklamation

Billeje
Gælder din reklamation billeje, som er bestilt gennem vores samarbejdspartner CarTrawler, skal alle henvendelser rettes direkte hertil.
Ved eventuelle spørgsmål ifbm. din billeje-booking kan de også kontaktes telefonisk på tlf. 43310406.  

Sygdom, skade eller indbrud
Såfremt din henvendelse omhandler sygdom, skade eller indbrud, henviser vi til eget forsikringsselskab. Bestilte du en rejseforsikring sammen med din rejse, er du forsikret hos Gouda Rejseforsikring. Dem når du på telefonnummer 88 20 88 20. For nærmere information og download af skadeblanketter: https://www.gouda.dk/privat/anmeld-skade.