Reklamationer

Selvom vi gør alt for, at din ferie skal blive perfekt, kan der ske fejl. Opstår der problemer, skal du straks kontakte vores rejseledere, så vi kan få løst dem med det samme. Reklamationer, der ikke har været forelagt på rejsemålet, behandles normalt ikke efter hjemkomst.
Såfremt manglen ikke kunne udbedres på rejsemålet, kan skriftlig reklamation indsendes til Apollo senest 4 uger efter hjemkomsten.

Her kan du læse mere om reklamationer »