Almindelige betingelser for Apollo Sports træningsevents

Gældende fra og med den 28/05-2020

1 GENERELT
1.1 Disse almindelige betingelser gælder mellem den person, der er angivet i reservationen (nævnt nedenfor som ”kunde/deltager”) og DER Touristik Denmark, Filial af DER Touristik Nordic AB. Sweden; CVR-nr: 17435930 (herefter kaldet ”Apollo Sports”) og udgør en integreret del af aftalen.

1.2 Aftalen er bindende mellem parterne når Apollo Sports skriftligt har bekræftet kundens reservation med en bookingbekræftelse. (aftalen)

1.3 Udover aftalen er kunden bundet til eventuelle særlige vilkår, som i nogle tilfælde gælder i forbindelse med forskellige tjenester og tilbud, der publiceres på Apollo Sports hjemmeside.
1.4 Aftalen gælder i den periode, der fremgår af  bestilt Træningsevent, som kunden har bestilt. Aftalen kan ikke opsiges, medmindre der er indgået en særaftale herom.

2 PRODUKTET
2.1 Apollo Sports tilbyder fra tid til anden forskellige Træningsevent på sin hjemmeside, som kunden kan tilmelde sig (”Træningsevent”).

2.2 Træningseventets forskellige og særlige kendetegn, indhold, udførelse og omfatning, fremgår af aftalen.

2.3 For samtlige Træningsevents vil der være angivet et minimum og maksimum antal deltagere, der er påkrævet for at Træningseventet vil kunne gennemføres.

3 PRIS OG BETALING
3.1 Prisen for et Træningsevent varierer og det kan i udvalgte perioder forekomme kampagnepriser.

3.2 Den aktuelle pris for valgt Træningsevent fremgår ved reservationen og er omfattet af de, i aftalen, inkluderede ydelser samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

3.3 Kunden skal betale prisen for Træningseventet senest på det tidspunkt, som fremgår af aftalen.

3.4 Betaling skal foregå med betalingskort/kreditkort (American Express og Diners accepteres ikke) og i valutaen SEK/NOK/DKK eller EUR. Valuta styres og afhænger af, hvilken nordisk hjemmeside, reservationen er foretaget på.

3.5 Betaling sker i henhold til de eventuelle yderligere vilkår, som fremgår af aftalen.

4 FORTRYDELSESRET
4.1 Kunden har i henhold til LOV nr. 1457 af 17/12/2013 om forbrugeraftaler ret til at fortryde aftalen uden at angive årsagen hertil.
4.2 Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået mellem parterne, se pkt. 1.2.
4.3 Kunde, som ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten, skal via e-mail, i en klar og tydelig formulering, informere om at kunden ønsker at påberåbe sig fortrydelsesretten og fratræde aftalen.

Følgende e-mail adresse skal benyttes: salg@apollorejser.dk

Skriv ”Fortrydelsesret” i emnefeltet.

Brev: 
Apollo Rejser
Amager Strandvej 390, 4. sal
2770  Kastrup

4.4 Kunde, som benytter sig af fortrydelsesretten, skal refunderes samme beløb, som er indbetalt til Apollo Sports. Hvis kunden delvist har benyttet sig af ydelsen allerede før fortrydelsesretten skal kunden betale for de ydelser, som kunden har modtaget frem til den dag, hvor Apollo modtog skrivelsen vedrørende fratrædelse af aftalen.

5  KUNDENS/DELTAGERENS ANSVAR
5.1 Kunde/Deltagere i et Træningsevent træner til enhver tid på eget ansvar og på egen risiko. Apollo Sports frasiger sig ethvert ansvar for hvilke som helst personskader og/eller sygdomme, som deltageren pådrager sig i forbindelse med ophold og/eller udøvelse af aktiviteter under Træningsevent.

5.2 Træningseventet bliver gennemført med forskellig varighed og med forskellig intensitet. Deltageren er selv ansvarlig for at bedømme egen sundhedstilstand og om træningsniveauet er passende for at træningen skal kunne gennemføres uden risiko for skade og/eller sygdom.

Deltageren skal give relevant information om sundhedstilstand, tidligere sygdom og/eller skade med mere til den, der udfører Træningseventet. Deltageren er selv ansvarlig for umiddelbart at informere træneren om eventuel smerte eller ubehag, som måtte opstå under træningen.

5.3 Efter afsluttet Træningsevent er deltageren selv ansvarlig for eventuel fortsat træning samt for eventuelle skader og/eller sygdomme, der kan opstå i forbindelse med dette.

5.4 Deltageren er selv ansvarlig for eventuelt tyveri eller tab af deltagerens personlige ejendele, der er medbragt af deltageren til Træningseventet.

Apollo Sports frasiger sig ethvert ansvar for skade og/eller tab af deltagernes personlige ejendele.

5.5 Start- og sluttid for respektive Træningsevent fremgår af aftalen.

Et træningsevent påbegyndes og afsluttes altid til afsat tid uanset om deltageren er til stede eller ej.

Hvis deltageren ikke er på plads til aftalt tid, eller slet ikke dukker op, bliver der ikke foretaget nogen refundering.

5.6 Kunden er altid berettiget til, uden ekstra omkostning, at afbestille et Træningsevent mod fremvisning af gyldig lægeerklæring, hvoraf der fremgår, at kunden ikke, grundet sygdom og/eller skade, ikke kan deltage i Træningseventet.

Lægeerklæringen skal sendes til Apollo Sports salg@apollorejser.dk senest syv (7) dage efter at deltageren har informeret Apollo Sports om at man ikke kan deltage.

Kunden vil efterfølgende modtage refundering af indbetalt beløb ifølge punkt 9 (se nedenfor).

6  PERSONOPLYSNINGER
6.1 Apollo Sports behandler altid kundens personoplysninger i henhold til vores fortrolighedspolitik og gældende persondatalov.

6.2 I forbindelse med bestilling af et Træningsevent samtykker kunden til, at Apollo Sports behandler personoplysninger om kunden.

7 APOLLO SPORTS RETTIGHED TIL AT ÆNDRE ELLER AFLYSE ET TRÆNINGSEVENT  

7.1 Apollo Sports forbeholder sig retten til at, under særlige omstændigheder, at ændre dag, tidspunkt, træner eller helt aflyse Træningseventet;

i.  hvis træneren er eller bliver syg eller pådrager sig en skade
ii. hvis mindste antal deltagere ikke kan opnås eller
iii. hvis gennemførelse af Træningsevent bliver væsentligt påvirket på grund af ekstraordinære hændelser, som Apollo Sports, ikke er herre over, såsom alvorlige sikkerhedsproblemer, krig, terror, ekstremt vejr som storm, haglbyer eller naturkatastrofer og/eller andre ekstraordinære omstændigheder.


7.2 Besked om ændret eller aflyst Træningsevent  bliver sendt ud fra Apollo Sports til kunde uden unødig forsinkelse via sms eller telefonopkald til det mobilnummer som kunden oplyste ved bestillingen.

7.3 Har kunden accepteret ændring af dag for Træningseventet, er kunden ikke berettiget til refundering eller anden erstatning.

7.4 Har Apollo Sports aflyst Træningseventet på baggrund af dette punkt er kunden berettiget til fuld refundering ifølge punkt 9.

Kundens eventuelle merudgifter i forbindelse med aflyst eller ændret Træningsevent refunderes/erstattes ikke.

8  REKLAMATION
8.1 Hvis kunden mener at produktet er mangelfuldt skal kunden skriftligt og indenfor rimelig tid fremsende en reklamation til kundeservice@apollorejser.dk  Reklamationer modtaget indenfor 2 måneder fra Træningseventet betragtes som rimelig tid.

9  REFUNDERING
9.1 Hvis kunden påberåber sig fortrydelsesretten eller Apollo Sports forbeholder sig retten til at aflyse Træningseventen skal Apollo Sports annullere kundens reservation og refundere det for eventen indbetalte beløb.

9.2 Refundering foregår til det betalingskort og i den valuta, som kunden benyttede ved bestillingstidspunktet.

Refundering skal ske uden unødig forsinkelse, dog senest 14 dage efter annulleringen.

10  TVISTLØSNING
10.1 Parterne bør prøve at løse tvist omhandlende fortolkningen eller udførelsen af aftalen på egen hånd. Hvis parterne ikke kan komme til enighed kan tvisten indbringes for Københavns Byret.

10.2 En tvist kan også prøves via EU-kommissionens online platform: http://ec.europa.eu/odr.