Policy & strategi

Policy

Formålet med Apollos arbejde indenfor bæredygtighed er at maksimere de positive effekter fra vores virksomhed samt at minimere de negative.

Strategi

Hjemme
Vi stræber efter, at vores administrative virksomhed bliver klimabevidst.
Vores ambition er, at personalet skal være uddannet, motiveret og engageret i at udføre sine arbejdsopgaver på en miljømæssig og bæredygtig måde

Flyet
Vi skal reducere brændstofforbruget på vores flyvninger.
Vi stræber efter, at vores gæster bliver bedre til at klimakompensere for sin rejse.
Udstyr om bord skal evalueres og hvis muligt udskiftes til materiale, der påvirker miljøet mindst muligt.

Destinationen
Vi skal respektere og proaktivt fremme menneskerettigheder.
Vi skal beskytte børn og unge mod seksuel udnyttelse på de destinationer, hvor vi er.
Vi har til hensigt at aktivt følge op på de etiske retningslinjer, som præsenteres i vores leverandørkontrakter.
Vi stræber efter, at antallet af miljøcertificerede hoteller øges.
Vi vil gennemgå muligheden for at udvikle alternative rejseformer for den ansvarsfulde turist.

Overordnet
Vi agter at stille større holdbarhedskrav til vores leverandører og samarbejdspartnere.
Vi skal minimere vores klimaaftryk.
Vi skal fortsætte med at støtte branchesamarbejde for en bæredygtig turisme.