Bæredygtighed hos Apollo

Etik, bæredygtighed og socialt ansvar er grundstenene i Apollos virksomhed. Det gennemsyrer både det interne samarbejde samt samarbejdet med eksterne leverandører og andre samarbejdspartnere. Børns ret til beskyttelse og alles ret til gode arbejdsvilkår har vi ekstra meget fokus på, da vi bevæger os i et globalt miljø, hvor dette ikke altid er fokus.

Bæredygtighed hos Apollo

Ved at informere og uddanne medarbejderne skaber Apollo et grundlag, der gør det muligt at effektivt integrere bæredygtighedsarbejdet i virksomheden samt ude på destinationerne. Klare retningslinjer og politikker beskriver Apollos måde at agere på i hverdagen. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i DER Touristic Group. Her kan du læse mere om hvordan Apollo arbejder med bæredygtighed.

Code of Conduct

Apollos adfærdskodeks, Code of Conduct, er vores vigtigste fundament. Den indeholder etiske retningslinjer, principper og værdier, som virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere skal underskrive og følge, når de skriver under på ansættelseskontrakten/forretningskontrakten. Overtrædelse af Apollos Code of Conduct er at overtræde en ansættelses- eller forretningsaftale.

Apollos Travelifecertificering siden 2015

For at sikre, at vi arbejder korrekt med tydelige processer i vores bæredygtighedsarbejde, har vi ladet en tredjepart, Travelife, gennemgå, evaluere og certificere vores arbejde. Apollo blev certificeret i 2015 og igen i 2018, selv efter Travelife havde skærpet kravene. Der er totalt over 200 kriterier, som man skal klare for at blive certificeret. 

Samarbejdspartnere

Her kan du læse mere om de organisationer, som vi samarbejder med, når det gælder menneskerettigheder, børns beskyttelse og miljøarbejde.

Apollo har en hel klar proces for at udvælge hoteller og samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Processen kan du se her.

I kontrakten med vores hotelpartnere stiller vi meget høje krav til hotellernes bæredygtighedsarbejde. Samtlige Apollo Mondo-hoteller skal opfylde et højt antal kriterier for bæredygtighed. De skal være Travelife-certificerede eller igang med ansøgningsprocessen ved Travelife eller lignende aktører fx Green Key.