Apollos bæredygtighedsstrategi

Som en del af den næststørste turistorganisation i Europa, med tilstedeværelse på mange destinationer rundt om i verden, er det en selvfølge for os at handle bæredygtigt. Apollos arbejde er dedikeret, ægte og langsigtet.

Vision

Eftersom Apollo er opmærksom på de negative sider og konsekvenser af turisme og rejser, har Apollo en vision, der sigter mod at "minimere de negative effekter og maksimere de positive effekter af turisme". Apollo tror på kulturel og menneskelig udbytte og de muligheder, som turismen skaber.

Globale mål - agenda 2030

I 2015 vedtog FN 17 prioriterede mål for bæredygtig udvikling (SDG'er). Disse har givet retningslinjer og mulighed for at vurdere og prioritere Apollos bæredygtighedsinitiativer. Apollo har som mål at bidrage til FN's bæredygtighedsagenda og ved at være Travelife-certificeret har Apollo bevist, at der er en seriøs tilgang og arbejde inden for alle de nødvendige bæredygtighedsområder; menneskerettigheder, miljø, dyrevelfærd, menneskelige ressourcer, indkøb med mere.

Apollo har valgt at prioritere fire af de globale mål for bæredygtighedsstrategien, der dækker hele kunderejsen. Det starter på kontorerne i Skandinavien, efterfulgt af flyveturen og ender på destinationerne – hos Apollos personale hjemme og på destinationer, leverandører og samarbejdspartnere samt gæster. På baggrund af strategien udarbejdes og aftales en årlig handlingsplan for alle Apollos kildemarkeder. Handlingsplanen har både en nordisk og en lokal dimension. Den indeholder også aktiviteter og mål både hjemme og på destinationerne.

Globala målen - 05. Ligestilling

Globala målen - 08. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Globala målen - 12. Hållbar konsumtion och produktion

Globala målen - 17. Genomförande och partnerskap