Policys og retningslinjer

I mange år har Apollo været forpligtet til at minimere og fuldstændig eliminere enhver overtrædelse af arbejdsmæssige, sociale og miljømæssige standarder i vores leverandørnetværk. Vores retningslinjer udgør en bindende ramme for vores kommercielle relationer med vores partnere. Vores politikker og mål beskrives bl.a. i vores Code of Conduct og vores Code of Conduct for leverandører, som begge understøtter virksomhedernes sociale og miljømæssige ansvar.

Apollo arbejder på løbende at forbedre sociale og miljømæssige forhold på tværs af hele værdi- og forsyningskæden.

Adfærdskodeks - Code of Conduct

På destinationerne opfordrer Apollo alle partnere til at arbejde med bæredygtighed på en struktureret og organiseret måde. Alle partnere i destinationerne, hotellerne og destinationsadministrationsvirksomhederne er forpligtet til at følge og Supplier Code of Conduct. Det er en del af den kommercielle aftale, og enhver overtrædelse kan føre til opsigelse af samarbejdet. Code of Conduct indeholder paragraffer og regler om alt fra menneskerettigheder til henvisninger til internationale og nationale love. Adfærdskodeksen indeholder desuden miljøkrav til alle samarbejdspartnere i forhold til energi- og vandforbrug, håndtering og bortskaffelse af kemikalier og dyrevelfærd. I princippet bliver alle hoteller tjekket af den ansvarlige kontraktansvarlige inden samarbejdet påbegyndes og Supplier Code of Conduct gennemgås nøje på rejsemålet.

Arbejdsmiljøpolitik

Apollo stræber efter at skabe et arbejdsmiljø, hvor trivsel ses som naturligt, og sundhedsrisici håndteres med bevidsthed. Arbejdet udføres sammen med medarbejderne og arbejdsmiljøet tilpasses medarbejdernes behov for at skabe og vedligeholde en sund og sikker organisation.

Ligestillingsplan mod diskrimination og krænkende behandling

Apollo lægger vægt på lige rettigheder og muligheder for medarbejderne. Alle individers lige værdi danner grundlaget for alt arbejde hos Apollo. Der er nultolerance over for alle former for diskrimination, chikane og nedværdigende handlinger. Formålet med ligestillingsplanen er at understøtte lige rettigheder for alle medarbejdere, uanset:

  • Køn
  • Transkønnet identitet eller udtryk
  • Etnicitet
  • Religion eller anden tro
  • Handicap
  • Seksuel orientering
  • Alder

Individuel udviklingspolitik

Apollo understøtter individuel udvikling og investerer i uddannelse og udvikling gennem læringsplatforme, film, studieture til destinationer, workshops, agilt arbejdsmiljø med standups, retrospektiver og i it-programmering i par. Alle medarbejdere bør have mindst én årlig udviklingsgennemgang, og løbende 1:1-møder med deres leder opfordres