Menneskerettigheder og beskyttelse af børn

Ansvaret for at beskytte menneskerettighederne ligger ikke udelukkende hos staten. Virksomheder er også ansvarlige for at beskytte menneskerettighederne og sikre, at de ikke er medskyldige i juridiske krænkelser af andre. Det gælder også for turisme og dens komplekse værdikæde sammen med dens utal af tjenesteudbydere og destinationer. DERTOUR Group ønsker at fremme en positiv udvikling og forbedre situationen for de berørte.

Menneskerettigheder

Apollos partnere på destinationerne er kontraktligt forpligtet til at overholde den relevante lovgivning i deres eget land. Ud over kontrakten underskriver partneren Suppliers Code of Conduct, som vedrører områder som diskrimination, mindsteløn og arbejdstid. Her kan du læse mere om DERTOURS engagement i menneskerettigheder

 • Foreningsfrihed og retten til kollektive overenskomster behandles i overensstemmelse med den relevante lokale lovgivning.
 • Forskelsbehandling på grund af køn, alder, religion, etnisk oprindelse, social baggrund, handicap, nationalitet, fagforeningsmedlemskab, politik, seksuel orientering eller lignende tolereres ikke.
 • Minimumsløn eller industriens standard løn skal opfyldes eller overgås. Ingen ulovlige eller uautoriserede løntræk er tilladt.
 • Arbejdstiden holdes inden for lovens rammer og efter branchens regler.
 • Arbejdsrutiner eller forhold, der strider mod grundlæggende rettigheder, er ikke tilladt. Fysisk misbrug eller trusler om misbrug, seksuel eller anden chikane og andre former for intimiderende taktik er forbudt.
 • Et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø tilbydes efter de bedste lokale standarder. Passende forhold for at forebygge ulykker og arbejdsskader.
 • Børnearbejde er forbudt - som defineret af lovgivningen i det pågældende land. Alle former for udnyttelse af børn er forbudt. Arbejdsforhold, der minder om slaveri eller er farlige for børns sundhed, er ikke tilladt.
 • Alle former for tvangsarbejde er forbudt, ligesom arbejde, der krænker grundlæggende menneskerettigheder.
 • I situationer, hvor der tilbydes personaleboliger, skal det opfylde en standard, der overholder lokal lovgivning.

Børns rettigheder

Børns rettigheder har en særlig plads hos Apollo og allerede i 2001 underskrev Apollo adfærdskodeksen, The Code. Det betyder, at Apollo forpligter sig til at have en politik mod sexhandel med børn, at alt personale er uddannet, at klienter informeres om spørgsmål i forbindelse med børnesexhandel, at alle samarbejdskontrakter har en klausul, og at Apollo rapporterer årligt til ECPAT. Apollo har også implementeret DER Touristiks retningslinjer for beskyttelse af børns rettigheder, som blev offentliggjort i 2023 - læs mere her.

Reager hvis et barn lider

Hvis du støder på eller har mistanke om seksuelt misbrug af børn, mens du rejser, skal du rapportere dette til det lokale politi, en lokal børnerettighedsorganisation eller en ambassade. Rejser du med Apollo, kan du melde dette til Apollos personale. Du kan også indberette oplysningerne direkte på ECPATHOTLINE

Mange lande har nationale hotlines – spørg din rejsearrangør på stedet, se på destinationen for information eller spørg på dit hotel. Det vigtigste er, at du altid deler din mistanke – så er det politiets opgave at føre enhver sag videre.

Det danske kriminalpoliti tager imod anmeldelser, også fra udlandet. Skriv din anmeldelse her.
I Bangkok, Thailand, findes der desuden et Nordisk Forbindelsesofficerskontor, som tager mod tips vedr. seksuelle overgreb mod børn i Sydøstasien, primært når gerningsmanden er fra de nordiske lande. Forbindelsesofficerskontoret nås på nlobangkok@nordlo.in.th

Når du henvender dig til politiet, så giv så detaljerede oplysninger som muligt om:

 • Hvorfor er mistanken opstået.
 • Hvor har hændelsen fundet sted (by, sted, hotel etc.).
 • Tidspunkt for hændelsen (dato og klokkeslæt).
 • Den mistænkte (beskriv personen).
 • Hvem er det forulempede barn.
 • Er der andre personer, som du kender til, som har bemærket det samme som dig (vidner).

Corona-pandemien har forværret den økonomiske situation i mange lande. Færre rejseaktiviteter betød store tab i turismen. Mange familier mistede deres økonomiske levebrød, hvilket øgede sårbarheden for de svageste i samfundet, især børn. For første gang i to årtier stiger børnearbejde igen. Der er en stigende risiko for, at børn bliver ofre for seksualiseret vold. Derfor har rejsearrangører et større ansvar end nogensinde før.

Vores samarbejdspartnere


SOS Børnebyerne

Apollo donerer hvert år penge, der går direkte til SOS Børnebyers arbejde for børns ret til en tryg opvækst. Apollos rejsende kan også donere penge i forbindelse med deres booking af en rejse. I 2019 donerede Apollo sammen med gæster og partnere 530.000,- til SOS Børnebyer.

Vi vil gerne rette en stor tak til de samarbejdspartnere, som gennem deres støtte har bidraget til at øge donationerne,

 Se den fulde liste her


ECPAT

I 2001 underskrev Apollo adfærdskodeksen, The Code. Det betyder, at Apollo forpligter sig til at have en politik mod sexhandel med børn, at alt personale er uddannet, at klienter informeres om spørgsmål i forbindelse med børnesexhandel, at alle samarbejdskontrakter har en klausul, og at Apollo rapporterer årligt til ECPAT.