Apollo som arbejdsplads

Etik, bæredygtighed og socialt ansvar er hjørnesten i Apollos drift, og det gennemsyrer både det interne arbejde og samarbejdet med eksterne leverandører og partnere. Børns ret til beskyttelse og alles ret til gode arbejdsforhold er særligt vigtigt for os, når vi bevæger os i et globalt miljø, hvor det ikke altid er en selvfølge.​

Apollos ambition er, at alt personale skal være uddannet, motiveret og forpligtet til at udføre deres opgaver på en ansvarlig og bæredygtig måde. Ved løbende at uddanne og informere medarbejderne skaber Apollo et fundament, der gør det muligt effektivt at integrere bæredygtighedsarbejdet i virksomheden. Klare retningslinjer og politikker beskriver Apollos regler samt værdier og tilgange - hvordan vi agerer i hverdagen. Her kan du læse mere om, hvordan vi i DER Touristik Group arbejder med bæredygtighedsspørgsmål.

Code of conduct

Adfærdskodekset, Code of Conduct, er Apollos vigtigste grundlag. Den indeholder etiske retningslinjer, principper og værdier, som virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere skal underskrive og følge i henhold til ansættelsesaftaler eller forretningskontrakter. At overtræde Apollos adfærdskodeks er en overtrædelse af en ansættelses- eller forretningsaftale.

Apollos kontor

  • Der er iværksat væsentlige tiltag for at tilpasse og forbedre processer og rutiner, indkøbs- og forbrugsadfærd på Apollos kontorer og filialer i Skandinavien. Der er fastsat strenge indkøbsretningslinjer, og miljø- og bæredygtighedsaspektet er en obligatorisk del af indkøbspolitikken. De områder det omfatter: kontorartikler, rengøringsmidler, kaffe og frugt, tryk og kopiering, servicekontrakter osv. Alle firmakontrakter har ufravigelige bestemmelser om nødvendigheden af ​​at have et fungerende bæredygtighedsarbejde.
  • Al affald bliver sorteret. Batterier og pærer samles separat. Lavenergilamper er et must. Unødvendige rejser undgås, og online møder bruges i stedet. Papirreduktion er nøglen i et digitalt miljø og passer godt til Apollos bæredygtighedsstrategi.
  • Hovedkontoret er blevet effektiviseret, der er taget flere energibesparende tiltag og genanvendelse har fået ekstra fokus og forsigtighed.
  • På destinationerne blev et større projekt igangsat og afsluttet i 2020 for at reducere papirforbruget. Næsten al information, der tidligere blev trykt, er nu digitaliseret.
  • I 2019 var målet at reducere forbruget pr. medarbejder (kWh) med 5% i forhold til 2018, og Apollo formåede at reducere det med i gennemsnit 7%. 2020 var et overgangsår, hvor hovedformålet var at håndtere pandemien. Da de fleste medarbejdere ikke arbejdede fra kontorerne, vil referenceåret for fremtidig målsætning og aktiviteter være baseret på tal fra 2019. Derfor er målet for reduktionen i 2022 sat til et gennemsnit på 7%.