Øen Tilos i Grækenland

Tilos – Grækenlands første Zero Waste-ø

Vidste du, at der er en Zero Waste-ø i Grækenland? Øen hedder Tilos og ligger i Det Ægæiske Hav. I år 2021 besluttede den lille ø at blive Zero Waste, og i juni 2023 blev øen den første Zero Waste-certificerede by i Grækenland og den første zero waste-ø i verden!

Zero Waste betyder, at alt produceret affald indsamles og håndteres på en helt cirkulær måde, for at minimere det miljømæssige fodaftryk. Både lossepladser og offentlige skraldespande er fjernet på øen, og affaldet bliver hentet via dør-til-dør afhentning hos både private og erhverv som restauranter. De investerer i kompostering og genbrug. Dette skaber en positiv kæde af miljømæssige, sociale og økonomiske fordele for hele lokalsamfundet. Just Go Zero Tilos-initiativet er en ny måde at tænke på og en ny livsstil. Deres vision er at tilpasse den tekniske løsning, så mennesker og teknologi kan arbejde sammen om et bedre miljø.

Tilos har kun 500 indbyggere året rundt. Øen har produceret det meste af sin egen elektricitet siden 2019 ved hjælp af solpaneler og en vindmølle. Deres seneste og største problem har været plastik, men lige nu bliver mere end 80% af Tilos' affald genbrugt. En affaldsplads, hvor der tidligere har været nedgravet affald, er nu blevet lukket permanent, og der er der i stedet plantet blomster. I stedet er der også et genbrugsanlæg, hvor der sorteres affald til blandt andet glaspulver, cementblanding, kompostgødning og komprimeret pap. Anlægget behandler i dag ca. 2 tons affald om ugen, hvoraf det meste er fuldstændigt genbrugt. Omkring en tredjedel komposteres, og 15% af affaldet, der er klassificeret som "ikke-genanvendeligt", steriliseres og makuleres til brug i byggeriet.

Hvide huse på øen Tilos, Grækenland

Tilos har fra december 2021 et system til afhentning af affald i hjemmet, hvor beboerne afleverer genbrug, efter de har sorteret deres husholdningsaffald. Projektet startede med 10 huse, og er nu oppe på mere end 400, oplyser genbrugsvirksomheden Polygreen, der tilbyder tjenesten gratis. Polygreen bruger en app til at forberede indgående affald, der også vejes ved hver indsamling.

Tilos forventer omkring 30.000 besøgende til sommer, det er vigtigt, at turister også bliver en del af Zero Waste-mentaliteten. Ved den største havn brummer el-biler forbi og transporterer varer. Solpaneler leverer strøm til informationstavlerne ved busstoppestedet og til en rampe, der giver mennesker med handicap adgang til havet. Det er et ekstra job for både private og virksomheder på øen at kildesortere, men ingen kan argumentere om de langsigtede fordele. De lokale arbejder sammen for at få dette nye system til at fungere, og øen har allerede mange udenlandske besøgende, som er mere vant til genbrug, og som virkelig sætter pris på og tager del i initiativet.

Ilidi Rock på øen Tilos, Grækenland