Rejsevilkår for udflugter før 1. juli 2019

Afbestilling

Afbestilling af en udflugt skal ske senest 36 timer (1½ døgn) før udflugtens begyndelse, hvis man skal have hele beløbet retur.

Ved afbestilling på grund af sygdom kræves en lægeerklæring, samt at udflugten er afbestilt før udflugtens begyndelse, hvis man skal have hele beløbet retur. Afbestilling skal ske, så snart sygdommen er kendt og skal ske til en af Apollos rejseledere på rejsemålet. Hvis nogen i selskabet bliver syg, og man vil afbestille for hele selskabet, så kontakt vores personale for information omkring muligheder for tilbagebetaling.

Betaling

Udflugter, som købes via vores hjemmeside eller vores Rejse-App, betales med kreditkort (ikke American Express og Diners) i SEK/NOK/DKK eller EUR. Valutaen afhænger af på hvilken nordisk webside eller Rejse-App, man har bestilt udflugten. På destinationen kan betaling ske med kreditkort i SEK/NOK/DKK/EUR eller kontant i lokal valuta.

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling af en bestilt udflugt sker til det kreditkort, der blev benyttet ved betaling af udflugten. Der kan gå op til 30 dage, før beløbet er registreret på kontoen. Tilbagebetalingen  vil være i samme valuta, som blev benyttet ved betaling af udflugten. Var udflugten betalt kontant på rejsemålet, sker tilbagebetaling i kontanter i lokal valuta.
Tilbagebetalt beløb beregnes ud fra en standardvekselkurs.

Ved udflugter, som strækker sig over flere dage og/eller indbefatter f.eks. flybilletter og hotelovernatninger, er fuld tilbagebetaling ikke mulig ved sygdom med lægeerklæring. Kontakt Apollos personale på rejsemålet for information vedrørende tilbagebetaling. Kontaktoplysninger står på udflugtsbilletten.

Ændres dit hotel eller hjemrejsefly (din indbookede rejse til destinationen), så din bestilte udflugt ikke kan gennemføres, vil du få hele udflugtens pris retur, hvis anden og ligeværdig udflugt ikke kan tilbydes.

Annullerede udflugter
Udflugterne kan i løbet af sæsonen få ændret program, udgå, ændret ugedag eller blive annulleret på grund af for få deltagere. Lokale restriktioner, vejret samt forhold, vi ikke er herrer over, kan medføre, at programmet ændres både med hensyn til kørerute og indhold. Prisen for udflugterne kan ændres i løbet af sæsonen, og der kan forekomme kampagnepriser i udvalgte perioder på udvalgte udflugter.

Der skal minimum være 12 deltagere på en udflugt, før den kan gennemføres. Vi forbeholder os ret til at annullere en udflugt på grund af manglende tilmeldinger indtil senest 24 timer før udflugtens begyndelse.

Vi dækker ikke eventuelle omkostninger, som måtte opstå, hvis en udflugt annulleres grundet manglende tilslutning.

Reklamation
Eventuelle reklamationer over en udflugt skal med henblik på afhjælpning på stedet straks gøres gældende overfor vores rejseleder eller vores lokale repræsentant på rejsemålet.

Rejsevejledninger
Apollo har rejsende fra alle nordiske lande og følger rejsevejledningerne fra de respektive landes Udenrigsministerier. Da disse kan variere landene imellem, kan det have indflydelse på hvilke udflugter, vi tilbyder fra de enkelte lande.