Pas og visum

Det er på eget ansvar, at pas, visum, udrejse- og vaccinationspapirer er i gyldig stand. Det er derfor vigtigt, at du inden afrejsen kontrollerer, hvilke regler der gælder for netop dit rejsemål. Indgår der mellemlanding eller transit i rejsen, skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige visumregler for det pågældende land, som du mellemlander- eller har transit i. 

 

Husk at passet også skal være gyldigt, selvom rejsen går til et land, der er med i Schengenaftalen. Et pas, som udløber under rejsen, er ugyldigt. Det kræves desuden i nogle lande, at passet ved indrejsen er gyldigt i 6 måneder efter hjemrejsen. Vi anbefaler, at du har gyldig legitimation på dig under opholdet på rejsemålet. Bemærk også de pasregler, der indebærer, at børn skal have eget pas. Dansk fremmedpas betragtes ikke som et almindeligt pas, og indehavere af dansk fremmedpas skal derfor kontakte rejsemålets ambassade for eventuelle særlige visumbestemmelser. Vær også opmærksom på, der kan være visumpligt for gæster uden dansk pas. Desuden kræves der i Frankrig visum for gæster, som ikke er i besiddelse af pas fra et EU-land. For udenlandske statsborgere gælder ofte særlige regler; kontakt landets ambassade for mere information.

Ambassaders og konsulaters åbningstider, adresser, telefonnumre o.lign. kan ses på Borger.dk.

Apollo bærer ikke ansvar for fejlagtige dokumenter, der kan føre til nægtet indrejse. Alt information på denne side gælder danske statsborgere. Andre statsborgere må undersøge pas- og visumregler på det respektive lands ambassade.

Du finder altid opdateret information på Udenrigsministeriets hjemmeside.

 


 

Albanien

Pas: Dit pas skal være gyldigt minimum 3 måneder efter forventet hjemkomst.

Visum: For ophold som turist i op til 90 dage kræves ikke visum for danske statsborgere.

For at forenkle indrejsen til Albanien via Grækenland samt regler for indsamling af oplysninger til paskontrol, skal vi bede dig om at indsende pasoplysninger. Venligst udfyld formularen her.

Vigtig information til dig som rejser med børn til Saranda!
De lokale myndigheder kræver i visse tilfælde dokumentation, hvis du rejser med børn. Hvis et af nedenstående alternativer gælder for din rejse, skal du udfylde dokumentet, udskrive det og medbringe det på rejsen. Find dokumenterne her. Denne dokumentation skal verificeres med stempel fra de danske myndigheder, enten via det danske politi eller public notarius.

Se yderligere informationer på deres hjemmeside www.albanian-embassy.dk

Bulgarien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under hele opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage.

For nærmere information henviser vi til Bulgariens ambassade på telefon 39 64 24 84 / 39 63 38 72 og deres hjemmeside


 

Cypern

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Visumfrit i indtil 90 dage. Forlængede danske pas, danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved både ind- og udrejse.

Kontakt eventuelt Cyperns ambassade på telefon 33 91 58 88 for yderligere information eller besøg deres hjemmeside.

England

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til den britiske ambassade på telefon 35 44 52 00 eller besøg deres hjemmeside.
 

Nordmakedonien

For danske statsborgere skal passet være gyldigt i mindst 3 måneder efter den planlagte afrejse fra landet.

Der kræves ikke visum for ophold inden for 90 dage.

For yderligere information læs her.

Georgien

For danske rejsende kræves det, at passet er gyldigt under opholdet i landet. Der kræves ikke visum.

For yderligere information, kontakt venligst det georgiske udenrigsministerium

Estland

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum.

For mere information henviser vi til Estlands ambassade på telefon 39 46 30 70 eller besøg deres hjemmeside.

 

Finland

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum ved ophold op til 90 dage. Danske nødpas (provisoriske pas) og EU-nødpas anerkendes.

For mere information henviser vi til Finlands ambassade, enten på tlf 33 13 42 14 eller besøg deres hjemmeside

Frankrig

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til Frankrigs ambassade på telefon 33 67 01 00 eller besøg deres hjemmeside

 

Grækenland

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum.

Forlængede danske pas, danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved ind- og udrejse.

I tilfælde, hvor en mindreårig rejser med andre end indehaveren af forældremyndigheden, skal indehaveren give skriftligt samtykke til, at den mindreårige må rejse. Kontakt eventuelt den græske ambassade på telefon 33 34 60 48 for nærmere oplysninger om kravene. Se info om ambassaden her

Holland

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Danske statsborgere behøver ikke visa for rejser til Holland.

For nærmere information henviser vi til Hollands ambassade på telefon 33 70 72 00 eller besøg deres hjemmeside .
 

Island

Pas: Der gælder ingen pastvang for nordiske statsborgere, der rejser mellem de nordiske lande. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe en eller anden form for billedlegitimation. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og færgeselskaber.

Visum: Nordiske statsborgere er visumfri i de nordiske lande.

For nærmere information henviser vi til Islands ambassade på telefon 33 18 10 50.


 

Israel

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i seks måneder ud over opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage.

For nærmere information henviser vi til Israels ambassade på telefon 88 18 55 00 eller besøg deres hjemmeside

 

Italien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til Italiens ambassade på telefon 39 62 68 77.

 

Kroatien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum ved ophold i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. Danske provisoriske pas, danske forlængede pas og EU-nødpas anerkendes ved både ind- og udrejse.

Kontakt eventuelt Kroatiens ambassade på telefon 33 91 33 26 for yderligere oplysninger.

 

Malta

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum, men ophold ud over 90 dage kræver registrering i landet.

For nærmere information henviser vi til Maltas ambassade på telefon 33 15 30 90 eller besøg deres hjemmeside.

 

Norge

Pas: Der gælder ingen pastvang for nordiske statsborgere, der rejser mellem de nordiske lande. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe en eller anden form for billedlegitimation. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og færgeselskaber.

Visum: Nordiske statsborgere er visumfri i de nordiske lande.

For nærmere information henviser vi til Norges ambassade på telefon 72 11 19 00 eller besøg deres hjemmeside.

Portugal

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum. Ophold ud over 90 dage kræver registrering i landet.

For nærmere information henviser vi til Portugals ambassade på telefon 33 13 13 01 eller besøg deres hjemmeside.

 

Skotland

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til Storbritanniens ambassade på telefon 35 44 52 00 eller besøg deres hjemmeside

 

Spanien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdet.

Visum: Visumfrit i indtil 90 dage. Forlængede danske pas samt danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved ind- og udrejse.

Kontakt eventuelt Spaniens ambassade på telefon 35 42 4700 eller besøg deres hjemmeside for yderligere information.

 

Sverige

Pas: Der gælder ingen pastvang for nordiske statsborgere, der rejser mellem de nordiske lande. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe en eller anden form for billedlegitimation. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og færgeselskaber.

Visum: Nordiske statsborgere er visumfri i de nordiske lande.

For nærmere information henviser vi til Sveriges ambassade på telefon 33 36 03 70 eller besøg deres hjemmeside.

Tjekkiet

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til Tjekkiets ambassade på telefon 39 10 18 00 / 39 10 18 10 eller besøg deres hjemmeside.

 

Tyrkiet

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i mindst 150 dage (cirka fem måneder) ved indrejse i Tyrkiet.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage. Danske nødpas (provisoriske pas) anerkendes ved både ind- og udrejse. Bemærk, at alle nødpas skal være gyldige i seks måneder ud over opholdets varighed. Forlængede danske pas anerkendes. Rejsende, der ikke har flere tomme sider i passet, bliver nægtet indrejse i Tyrkiet.

For nærmere information henviser vi til Tyrkiets ambassade på telefon 39 20 27 88.
 

Tyskland

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under hele opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til Tysklands ambassade på telefon 35 45 99 00.

 

Ungarn

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under hele opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til Ungarns ambassade på telefon 39 63 16 88 eller besøg deres hjemmeside.

 

Østrig

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum.

For nærmere information henviser vi til Østrigs ambassade på telefon 39 29 41 41 eller besøg deres hjemmeside.

 

Egypten

Pas: Dit pas skal være gyldigt 6 måneder efter hjemkomstdato. Har du diplomatpas skal du rette henvendelse til Egyptens ambassade på tlf. 35 43 70 70.

Visum: Turistvisum er påkrævet. For rejsende med EU pas ordnes viseringen først, når du ankommer til Egypten. Det udleveres i lufthavnen ved ankomst i form af et "frimærke" i passet. Et visumgebyr vil blive opkrævet, når du bestiller rejsen. Provisoriske (midlertidige) pas accepteres ikke. Reglen gælder også for rejsende med norsk, islandsk eller schweizisk pas. Hvis du ikke har et af de ovenstående pas, skal du selv sørge for visum.

For nærmere information henviser vi til Egyptens ambassade, tlf. 35 43 70 70.

Gambia

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: For ophold som turist i op til 28 dage kræves ikke visum for danske statsborgere.

Forlængede danske pas, danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved ind- og udrejse.

I tilfælde, hvor en mindreårig rejser med andre end indehaveren af forældremyndigheden, skal indehaveren give skriftligt samtykke til, at den mindreårige må rejse.

Kontakt eventuelt Gambias konsulat på telefon 40 82 86 77 for nærmere oplysninger om kravene. Se info om konsulatet her.

Jordan

Pas: For indrejse i Jordan kræves at dit pas er gyldigt mindst 6 måneder efter planlagt hjemrejse og
har mindst en ledig side til visum og stempler.

Visum: Kræves for indrejse. Du kan ansøge om et turistvisum på indenrigsministeriets elektroniske visumside, eller købe visum på stedet ved ankomst hvilket koster 40
JOD (betales med lige penge i lokal valuta). Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside : Jordan pas og visum

Hvis du besøger Jordan på en krydstogtsferie, behøver du ikke at ansøge om visum på forhånd, men får et gratis visumstempel i dit pas, når skibet ankommer til Jordan.

Mauritius

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under hele opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage. Danske provisoriske pas (nødpas) anerkendes til ind- og udrejse.

Indrejsekrav: Alle rejsende skal udfylde en digital All-In-One Travel Form inden check-in i lufthavnen.

For nærmere information henviser vi til Mauritius' ambassade på telefon 20 71 30 60.
 

Seychellerne

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage. Danske provisoriske pas samt EU-nødpas anerkendes. Der skal forevises returbillet og dokumentation for tilstrækkelige økonomiske midler til dækning af opholdet samt bevis for indkvartering.

For nærmere information henviser vi til Seychellernes ambassade i London på telefon +44 (0) 20 773 020 46.
 

Sydafrika

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt minimum 30 dage ud over opholdet. Passet skal være maskinlæsbart, og der skal være mindst to blanke sider i passet.

Visum: Der er visumpligt. Turistvisum til maksimalt 90 dages ophold udstedes ved ankomsten. Forlængede danske pas anerkendes ikke, da forlængelsen ikke er maskinlæsbar. Provisoriske danske pas (nødpas) anerkendes kun til udrejse. Indrejse er eventuelt mulig, hvis der er tale om en nødsituation, der omfatter enten alvorlig sygdom eller død.

Vaccination mod gul feber er et krav fra myndighederne, hvis du ankommer fra områder med denne sygdom. Børn under 18 år skal medbringe en personattest på dansk og engelsk for at dokumentere forældrenes navne. Du kan bestille personattester på borger.dk. Rejser barnet kun med den ene eller helt uden forældre, er der flere krav til dokumentationen. Blandt andet skal barnet have en samtykkeerklæring fra de(n) forældre, der ikke er med på rejsen; erklæringen skal være legaliseret.

Du kan få yderligere oplysninger hos Sydafrikas ambassade på telefon 39 18 01 55 eller besøg deres hjemmeside

Tunisien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under hele opholdet, fra indrejsedatoen. Danske forlængede pas anerkendes til ind- og udrejse og danske nødpas (provisoriske pas) anerkendes ved ind- og udrejse. Ved udrejse skal du ved fremvisning af en politirapport kunne dokumentere, at det pas, som du indrejste på, er mistet eller kunne vise, at dit ordinære pas er udløbet under dit ophold. EU-nødpas anerkendes kun ved udrejse og de skal tjekke på forhånd om et eventuelt transitland på rejsen anerkender et dansk nødpas eller et EU-nødpas. Kontakt transitlandets ambassade, se Copenhagen Diplomatic List

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i maximalt 90 dage.

Vær opmærksom på at visse viseringer og stempler i dit pas, fx israelske, kan medføre, at du kan blive nægtet indrejse.

Hvis du har dansk flygtninge- eller fremmedpas, kan der gælde andre regler for ind- og udrejse. Inden du rejser, så kontakt Tunesiens konsulat Klik her

Emiraterne

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt seks måneder fra indrejsedatoen.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i maksimalt 90 dage.

For yderligere information henviser vi til Forenede Arabiske Emiraters ambassade på telefon 77 99 32 73/72.

Danske forlængede pas anerkendes ikke ved indrejse. Danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved udrejse; krav om politirapport, stempel fra immigrationsmyndighederne og stempel fra retten i landet. Israelske stempler i passet kan give anledning til problemer.
 

Indonesien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i mindst seks måneder ved indrejsen.

Visum: Danske statsborgere skal ansøge om visum ved ankomsten - Visa on Arrival (VOA) - for ophold i maks. 30 dage, hvilket koster cirka 35 USD pr. person. Man kan også søge visum på nettet (e-VOA) tidligst 14 dage og senest 48 timer inden afrejsen.

For yderligere information henviser vi til Indonesiens ambassade på telefon 39 62 44 22 eller besøg deres hjemmeside.

Danske forlængede pas anerkendes for ind- og udrejse. Provisoriske pas (nødpas) anerkendes kun ved udrejse - ikke ved indrejse.

Obs! De indonesiske myndigheder har skærpede pasregler, hvilket betyder, at dit pas skal være i god stand og ikke beskadiget af nogen art. Hvis passet f.eks. har ødelagte sider, vil du blive nægtet indrejse.

 

Indien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i seks måneder fra indrejsen. Passet skal have minimum to blanke sider.

Visum: Der er visumpligt. Ansøgning om e-Visa indgives online. E-Visa udstedes ved ankomst til Indien med en gyldighed på op til maks. 60 dage, og indrejse kan kun ske via godkendte lufthavne og havne (medbring print af forhåndsgodkendelsen).

For yderligere information om visum henviser vi til Indiens ambassade på telefon 39182888 eller besøg deres hjemmeside

Danske forlængede pas anerkendes. Danske midlertidige pas anerkendes både ved ind- og udrejse. Der kræves stempel fra immigrationsmyndighederne (Foreigners Regional Registration Officer/FRRO) ved udrejse af Indien på midlertidigt pas udstedt i Indien.

Læs mere om visumansøgning til Indien her
Ansøg om e-Visa til Indien her

 

Japan

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage. Danske forlængede pas, danske midlertidige pas og EU-nødpas anerkendes til ind- og udrejse.

For nærmere information henviser vi til den japanske ambassade på telefon 33 11 33 44 eller besøg deres hjemmeside
.
 

Jordan

Pas: For indrejse i Jordan kræves at dit pas er gyldigt mindst 6 måneder efter planlagt hjemrejse og
har mindst en ledig side til visum og stempler.

Visum: Kræves for indrejse. Du kan ansøge om et turistvisum på indenrigsministeriets elektroniske visumside, eller købe visum på stedet ved ankomst hvilket koster 40
JOD (betales med lige penge i lokal valuta). Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside : Jordan pas og visum

Hvis du besøger Jordan på en krydstogtsferie, behøver du ikke at ansøge om visum på forhånd, men får et gratis visumstempel i dit pas, når skibet ankommer til Jordan.

Malaysia

Pas: For danske statsborgere skal alle typer pas være gyldige i seks måneder ud over indrejsedatoen.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage. Passet stemples ved ankomst til landet. Returbillet eller billet til videre rejse skal kunne fremvises ved indrejsen.

Forlængede danske pas, danske nødpas (provisoriske pas) og EU-nødpas anerkendes til ind- og udrejse. Danske nødpas og EU-nødpas udstedt i Malaysia skal inden udrejsen forsynes med et erstatnings-indrejsestempel fra nærmeste malaysiske immigrationskontor. Dette kan ikke forventes foretaget på søn- og helligdage.

For nærmere information henviser vi til Malaysias ambassade i Stockholm på telefon +46 (8) 440 84 00.

Indrejsekrav: Du skal udfylde en indrejseformular før afrejse til Malaysia. Denne kan tidligst udfyldes 3 dage før afrejse. Du finder formularen: Her

 

Maldiverne

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i seks måneder ud over opholdets varighed. Pas skal være maskinlæsbare.

Visum: Der er visumpligt. Turistvisum kan søges ved indrejsen, og det vil være gyldigt til ophold i maksimalt 30 dage. Man kan søge om en forlængelse af sit turistvisum under opholdet i Maldiverne. Det samlede ophold kan højst være 90 dage. Man skal have en gyldig billet til retur- eller vidererejse ved ankomsten, og man skal have tilstrækkelige midler til at dække udgifter under opholdet (50 USD per dag + 100 USD). Alternativt skal man kunne vise en bekræftelse på, at man har en reservation på et hotel. Danske forlængede pas, danske provisoriske pas (nødpas) og EU-nødpas anerkendes til udrejse. Det kræver stempel fra immigrationsmyndighederne at rejse ud på et provisorisk pas.

For nærmere information henviser vi til Maldivernes ambassade i London på telefon +44 (0) 20 7224 2135.

 

Oman

Pas: Passet skal være gyldigt i 6 måneder udover visumperioden. 

Visum: Turistvisum kan udstedes (mod betaling) ved ankomst for ophold på op til 28 dage. Man kan også ansøge om visum inden rejse. Ansøgning om E-Tourist Visa (eTV) indgives online - se mere her. Visum accepteres kun hvis man kan fremvise returbillet samt bekræftet hotelreservation. Ved spørgsmål til visum kan man kontakte myndighederne i Oman på +968 22848200 eller Info-OmaneVisa@rop.gov.om, alternativt Omans konsulat i Århus. 

Qatar

Pas: Pas skal være gyldigt i 6 måneder ud over opholdets varighed og danske forlængede pas anerkendes kun ved udrejse. Danske nødpas og EU-nødpas (provisoriske pas) anerkendes kun ved udrejse. Ved udrejse skal du ved fremvisning af en politirapport kunne dokumentere, at det pas, som du indrejste på, er mistet eller kunne vise, at dit ordinære pas er udløbet under dit ophold. 

Visse viseringer og stempler i dit pas kan medføre, at du kan blive nægtet indrejse.

Visum: Visumfri (ophold i maks. 90 dage).

Inden du rejser, så kontakt Qatars ambassade i Stockholm på tlf +46851165900 eller besøg hjemmesiden

 

Saudi-Arabien

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i seks måneder ud over opholdets varighed. Der skal være minimum én tom side i passet til stempel. Danske forlængede pas og provisoriske pas anerkendes kun til udrejse.

Visum: Visumpligt (ophold i maks. 90 dage). Visum kan søges online eller opnås ved ankomst Saudi Arabien - VISAS - VISAS (e-visa.dk)

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside Saudi Arabien pas og visum

Singapore

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i seks måneder ud over opholdets varighed.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 90 dage. Danske forlængede pas, danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved ind- og udrejse. Udrejsestempel skal indhentes hos Singapores immigrationsmyndigheder, hvis et provisorisk pas eller EU-nødpas ikke har et indrejsestempel. Besøgende skal være i besiddelse af tilstrækkelige midler til opholdet og gyldig returbillet eller billet til videre rejse.

For nærmere information henviser vi til Singapores ambassade på telefon +45 32548360 eller besøg konsulatets hjemmeside.

Sri Lanka

Pas: Pas skal være gyldigt 6 måneder ud over indrejsedatoen og danske forlængede pas anerkendes ved udrejse. Danske nødpas (provisoriske pas) og EU-nødpas anerkendes ved udrejse. Er nødpasset udstedt under opholdet, kræves der stempel fra immigrationsmyndighederne før udrejsen.

Visum: Der er visumpligt på rejser til Sri Lanka. Du kan søge om visum hos Sri Lankas ambassade i Stockholm.Turistvisum indtil 30 dage kan udstedes ved indrejse. Kræver forevisning af returrejse samt forudgående ETA-registrering. Se mere her

Visse viseringer og stempler i dit pas [fx israelske] kan medføre, at du kan blive nægtet indrejse.

Rejser du alene med dit barn eller med børn, som ikke er din egne, anbefaler vi, at du får en fuldmagt fra indehaverne af forældremyndigheden. Det samme gælder, hvis du er under 18 år og rejser alene. Læs mere på Børn og unge på rejse.

Thailand

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt mindst seks måneder ud over datoen for indrejsen.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 30 dage. 

Forlængede danske pas og provisoriske danske pas anerkendes ved både ind- og udrejse. Ved udrejse på et provisorisk pas udstedt af en dansk repræsentation i Thailand kræves et stempel fra de thailandske immigrationsmyndigheder. Ved udrejse fra Suvarnabhumi International Airport i Bangkok burde stemplet kunne opnås ved immigrationsmyndighederne i lufthavnen. EU-nødpas udstedt uden for Thailand anerkendes kun til transit i lufthavnen, ikke til indrejse i landet.

Børn skal have eget pas ved rejse til Thailand. Man må dog maksimalt have 3 indrejser á maks. 30 dage uden visum til Thailand inden for 180 dage.

Rejser man ind i Thailand via landegrænsen fra et af Thailands nabolande, vil man efter den ny bekendtgørelse kun få tildelt 15 dages ophold.

For yderligere oplysninger henviser vi til Thailands ambassade på telefon 39 62 50 10 eller besøg deres hjemmeside.

Vietnam

Aruba

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed samt under tilbagerejsen. Forlængede danske pas, danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 30 dage. Returbillet er påkrævet.

Aruba har ingen ambassade, så for nærmere information henviser vi til Nederlandenes ambassade på telefon 33 70 72 00 eller deres hjemmeside.


 

Brasilien

Pas: For danske statsborgere skal passet ved indrejsen være gyldigt mindst 180 dage ud over opholdet.

Visum: Der kræves ikke visum for ferieophold i indtil 90 dage.

Danske forlængede danske pas, danske provisoriske pas (nødpas) og EU-nødpas anerkendes ved indrejse og udrejse. Børn som rejser med kun én af forældrene, med andre end forældrene eller alene, bør altid have en rejsetilladelse/samtykkeerklæring fra forældrene ved ind- og udrejse af Brasilien. Se Udenrigsministeriets råd om børn og unges rejse.

For yderligere information henviser vi til Brasiliens ambassade på telefon 35 55 50 26/27 eller deres hjemmeside

 

Curacao

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under opholdets varighed samt under tilbagerejsen.

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 30 dage. Returbillet er påkrævet.

Forlængede danske pas, danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes.

Curaçao har ingen ambassade, så for nærmere information henviser vi til Nederlandenes ambassade på telefon 33 70 72 00 eller deres hjemmeside.

Dominikanske Republik

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt i seks måneder ud over opholdet.

Visum: Der er visumfrit ophold i maks. 90 dage. Du kan søge om forlængelse i landet. Turistkort kræves og kan søges i lufthavnen ved ankomst. Forlængede danske pas anerkendes til ind- og udrejse. Danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved udrejse af Den Dominikanske Republik.

For nærmere information henviser vi til ambassaden for Den Dominikanske Republik i Stockholm på telefon +46 (8) 667 46 11.

Mere information findes på Udenrigsministeriets hjemmeside


 

Mexico

Pas: For danske statsborgere skal passet være gyldigt under hele opholdet (plus seks måneder for nødpas).

Visum: Der kræves ikke visum for ophold i indtil 180 dage. Du skal i forbindelse med indrejsen kunne vise billet til udrejsen.

Staten Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen og Tulum) opkræver en skat for alle turister. Skatten er på ca. 14 USD pr. person og skal betales via VISITAX enten inden afrejsen eller under opholdet. Når du har betalt, modtager du en QR-kode, som du skal vise i lufthavnen ved hjemrejsen.

For nærmere information henviser vi til Mexicos ambassade på telefon 39 61 05 00 eller besøg deres hjemmeside.

 

St. Martin

Pas: Dit pas være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejsen. Børn skal være i besiddelse af eget pas uanset alder.

Visum: Der kræves ikke visum til St. Maarten / Saint Martin for ophold under 90 dage, hvis du er dansk statsborger og der er i øjeblikket ingen særlige indrejsekrav for rejsende fra Danmark til St. Maarten / Saint Martin.

USA

Pas: Pas skal være gyldigt under opholdet. Rejser du på krydstogt, skal du være opmærksom på, at visse rederier kræver, at passet er gyldigt i op til 6 måneder ud over rejsens varighed. Danske forlængede pas anerkendes kun med visum; du kan ikke søge ESTA med et forlænget pas. Danske nødpas (provisoriske pas) og EU-nødpas anerkendes kun ved udrejse.

Visse viseringer og stempler i dit pas kan medføre, at du kan blive nægtet indrejse.

Visum: Visumfri for forretning og besøg (ophold i maks. 90 dage).

Søg om ESTA (i god tid, helst mindst 72 timer før rejsen) i stedet for visum: Official ESTA Application Website, U.S. Customs and BorderProtection (dhs.gov). Svaret på din ansøgning om ESTA (din ESTA-status) kan du se online samme sted, som du søger. ESTA er en forhåndsgodkendelse, der giver dig lov til at gå ombord på et fly eller skib med USA som destination. En godkendelse gælder normalt i to år og til flere indrejser.

Visumpligt hvis: 

  • Opholdet er mere end 90 dage.
  • Formålet med dit ophold er andet end midlertidig forretnings- eller besøgsrejse.
  • Din ansøgning om ESTA er blevet afvist.
  • Du tidligere er blevet i USA længere end tilladt, tidligere er blevet nægtet visum, tidligere er straffet eller lider af visse sygdomme.
  • Du har været i Nordkorea, Iran, Irak, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia eller Yemen efter 1. marts 2011. 
  • Du kan være undtaget, hvis du har rejst i tjenstligt øjemed, f.eks. hvis du har været udsendt med det danske militær.
  • Du har været i Cuba efter d. 12. januar 2021.

For information om dette henvises til: Visa Waiver Program | U.S. Customs and Border Protection (cbp.gov).  Søg på “Cuba” her: Official ESTA Application Website, U.S. Customs and Border Protection (dhs.gov)

Søg om visum gennem USA's ambassade – se ambassadens hjemmeside.

Rejser du alene med dit barn eller med børn, som ikke er din egne, anbefaler vi, at du får en fuldmagt fra indehaverne af forældremyndigheden. Det samme gælder, hvis du er under 18 år og rejser alene. Læs mere på Børn og unge på rejse.

Du skal kunne fremvise en returbillet eller en billet til videre rejse uden for Nordamerika og Caribien ved indrejse.

Hvis du rejser til Canada, Mexico og Caribien under dit ophold i USA, tæller disse rejser med i de 90 dages tilladte ophold i USA ved indrejse på ESTA.