Det Blå EU-sygesikringskort

Den 6. februar, 2014 blev det bestemt, at den offentlige rejsesygesikring skulle afskaffes fra den 1. august, 2014, hvilket har nedenstående betydning for dig som dansk statsborger:

Den offentlige rejsesygeforsikrings exit, er ikke uden konsekvenser for danskerne, som hidtil har haft bedre forhold end de fleste andre EU-borgere. Som bekendt sidestiller det blå EU-sygesikringskort danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling.

Hvis du vil vide, mere om det blå EU-sygesikringskort, kan du læse mere her

 

Mangel på offentlige hospitaler i turistområderne

En ting, der dog ikke har været det store fokus på, er, at der i flere lande kan være meget langt mellem de offentlige sygehuse (det blå kort dækker ikke på privathospitaler og privatklinikker). I turistområderne i Spanien og på Cypern, på mange af de mindre græske øer findes der slet ikke offentlige hospitaler, og man vil med det blå kort blive nødt til at skulle transportere sig meget langt, før man kan få behandling.

Derfor vil det for mange danskere komme som en overraskelse, at der måske er 100 km til nærmeste offentlige behandlingssted, når det blå kort bliver afvist på privatklinikkerne.
 

Anden standard på offentlige sygehuse

En anden ting, som man også skal være opmærksom på, er at der på de offentlige sygehuse kan være store kulturforskelle i forhold til, hvad vi er vant til herhjemme. I visse områder i selv så velkendt et land som Grækenland, kan man ikke tage for givet, at der er det samme serviceniveau som herhjemme. I mange områder er det de pårørende selv, der skal stå for mad, hente medicin og give hjælp til personlig pleje ved en indlæggelse på et hospital. I flere af de østeuropæiske lande, som fx Bulgarien, er det vores anbefaling, at man så vidt muligt helt undgår de offentlige sygehuse, da standarden simpelthen er for lav.
 

Hvad betyder det for mig, som kunde hos Gouda Rejseforsikring?

Gouda Rejseforsikring ønsker at lovændringen skal være til mindst mulig gene for vore kunder. Derfor har vi besluttet, at udvide dækningen til også at omfatte akut opstået sygdom i de lande, der i dag er omfattet af rejsesygesikringen på det gule sundhedskort(den offentlige rejsesygesikring). Den udvidede dækning gælder fra det tidspunkt, hvor rejsesygesikringen ophører.