Afbestillingsforsikring
Vær tryg inden ferien med en afbestillingsforsikring

Det kan være svært at forudsige fremtiden, når du bestiller drømmerejsen og der kan dukke uventede ting op der kan spolere dine rejseplaner. Når du tegner en afbestillingsforsikring er du dækket ved bl.a. akut opstået sygdom, skilsmisse eller opsigelse og påbegyndelse af nyt job, og kan afbestille rejsen, uden at det koster dig andet end prisen for afbestillingsforsikringen og en lægeerklæring. 

Hent skadeanmeldelsesformular i forbindelse med afbestilling.


Med en afbestillingsforsikring kan du bl.a. annullere din rejse ved:

Få tryghed inden ferien fra 228,- pr. person.

Sådan dækker afbestillingsforsikringen

Læs mere om alle omfattede dækninger med afbestillingsforsikring

Forsikringen dækker den del af rejsens pris ekskl. forsikringspræmier, Apollo ikke tilbagebetaler ved afbestilling af rejsen, i de tilfælde hvor forsikredes deltagelse i rejsen umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres;

  • du eller andre forsikrede rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst
  • der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
  • ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom
  • din bolig bliver udsat for indbrud eller brand
  • du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt
  • du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres
  • du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination
  • du bliver skilt/separeret (forudsætter du/I er gift, eller bor i registreret parforhold og har min. 2 år med samme adresse)
  • der forekommer bedrageriske handlinger eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
  • du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet

Akut sygdom:
Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Rejseledsager:
Ved rejseledsager forstås en person, der er anført på samme bestilling som forsikrede og har planlagt at foretage rejsen i fællesskab med forsikrede.  Det kræves at alle rejseledsagere har gyldig afbestillingsforsikring via Apollo, for dele af rejsens pris kan refunderes.

Grupper:  
Rejser I som en gruppe, anbefaler vi, at hver enkelt rejsedeltager i gruppen tegner en afbestillingsforsikring for derved at sikre, at prisen for en medrejsende ikke stiger, hvis rejseledsageren melder afbud. Afbud medfører oftest, at der kan tilkomme en merpris på eks. eneværelsestillæg, da et dobbeltværelse skal ændres til et enkeltværelse.


Få ro i maven med en afbestillingsforsikring

Rejser vintersæsonen 2020/2021 og sommersæson 2020

Rejse til EU lande: Voksen kr. 228,- / Barn 2-11 år kr. 180,-
Rejse til øvrige Europa (Inkl. De Kanariske Øer): Voksen kr. 328,- / Barn 2-11 år kr. 228,-
Rejse til oversøiske rejsemål: Voksen kr. 498,- / Barn 2-11 år kr. 299,-

Afbestilling pga. sygdom

Indsend din lægeerklæring her