Bæredygtighed på destinationen

Turismen idag er en af verdens største arbejdsgivere. Turisme skaber efterspørgsel på hoteller, restauranter, shopping og transport. Apollo's tilstedeværelse i de forskellige lande skal dog altid ske med respekt for menneskerne og den lokale kultur.

 • Apollo stræber efter at de regler og vilkår i Suppliers Code og Conduct skal efterfølges.
 • Apollo stræber efter, at antallet af bæredygtige hoteller bliver flere.
 • Apollo bidrager til industriens samarbejde for at drive udviklingen af ​​bæredygtig turisme både hjemme og på destinationen.

Menneskerettigheder

Dem som arbejder for Apollo på rejsemålene følger vigtige etiske retningslinjer i deres respektive land. Alt lige fra arbejdstider til arbejdsmiljø står i Apollos etiske retningslinjer – Suppliers Code of Conduct. Alle Apollos samarbejdspartnere skal skrive under på disse retningslinjer og forventes dermed at følge dem. 
Her kan du læse mere om DER Touristiks engagement i menneskerettigheder.

Læs mere om menneskerettigheder

 • Organisationsfrihed og ret til kollektive aftaler skal følge den lokale lov på området.
 • Diskriminering baseret på køn, alder, religion, etnisk oprindelse, social baggrund, handicap, nationalitet, politik, seksuel orientering eller lignende tolereres ikke.
 • Mindsteløn eller industriens regelmæssige løn skal minimum være opfyldt. Ingen ulovlige eller uautoriserede lønfradrag er tilladt.
 • Arbejdstider skal holdes inden for lovens grænser og ifølge industriens regler.
 • Arbejdsrutiner eller forhold, der strider mod de grundlæggende rettigheder er ikke tilladt. Fysisk misbrug eller trusler om misbrug, seksuel eller anden chikane, og andre former for intimidering er forbudt.
 • Et trygt og hygiejnisk arbejdsmiljø tilbydes efter bedste lokale vilkår. Forebyggende skridt tages for at undgå ulykker og arbejdsskader.
 • Børnearbejde er forbudt, hvilket er defineret ved lov. Alle former for udnyttelse af børn er forbudt. Arbejdsvilkår der minder om slaveri, eller som er skadelige for børns sundhed er ikke tilladt.
 • Alle former for tvangsarbejde er forbudt, samt det arbejde, der krænker grundlæggende menneskerettigheder.
 • I tilfælde hvor personaleboliger tilbydes, bør de holde en standard, der er i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Børns rettigheder

Børns rettigheder har en særlig plads hos Apollo og i 2001 skrev Apollo under på The Code. Det indebærer, at Apollo har en policy mod børnesexhandel, hvor alt personale uddannes, hvor alle kunder informeres omkring spørgsmål ift. børnesexhandel, at alle samarbejdspartnere har en klausul og at Apollo årligt rapporterer til ECPAT.

Reager hvis et barn lider

Hvis du på din rejse opdager eller mistænker seksuelle overgreb på børn, skal du kontakte det lokale politi, en lokal organisation for børns rettigheder eller en ambassade. Rejser du med et rejsebureau, som er en del af Code of Conduct - Adfærdskodekset (Apollo er blandt disse)kan du også anmelde det til Apollos personale. Du kan også anmelde direkte på ECPAT's hjemmeside. Du kan vælge at anmelde anonymt.

Mange lande har nationale hotlines – spørg din rejsearrangørs personale på destinationen eller spørg på dit hotel. Det vigtigste er, at du altid reagerer på mistanke – siden er det politiets opgave at tage action på sagen.

Det danske kriminalpoliti tager imod anmeldelser, også fra udlandet. Skriv din anmeldelse her.
I Bangkok, Thailand, findes der desuden et Nordisk Forbindelsesofficerskontor, som tager mod tips vedr. seksuelle overgreb mod børn i Sydøstasien, primært når gerningsmanden er fra de nordiske lande. Forbindelsesofficerskontoret nås på nlobangkok@nordlo.in.th

Når du henvender dig til politiet, så giv så detaljerede oplysninger som muligt om:

 • Hvorfor er mistanken opstået.
 • Hvor har hændelsen fundet sted (by, sted, hotel etc.).
 • Tidspunkt for hændelsen (dato og klokkeslæt).
 • Den mistænkte (beskriv personen).
 • Hvem er det forulempede barn.
 • Er der andre personer, som du kender til, som har bemærket det samme som dig (vidner).

Dyr og natur

Apollo stræber efter at være en dyrevenlig rejsearrangør, hvilket blandt andet indebærer, at vi tager afstand fra aktiviteter, hvor dyr udstilles. Som rejsende skal man også huske ikke at forstyrre dyr og natur mere end nødvendigt.

Siden 2014 har Apollo samarbejdet med World Animal Protection Danmark, som er en af verdens største internationale dyrebeskyttelsesorganisationer. Apollo holder sammen med World Animal Protection Sverige øje med udflugter med dyr på rejsemålene, og arbejdet har resulteret i, at Apollo f.eks. har fravalgt aktiviteter og udflugter som elefantridning og svømning med delfiner.

Miljømærkede hoteller

For at Apollo skal kunne sikre bæredygtighed hos vores leverandører, opfordres alle hotelpartnere til at ansøge om en bæredygtighedscertificering hos Travelife eller en anden lignende aktør inden for bæredygtighed. I dag tilbyder vi lidt over 100 bæredygtighedscertificerede hoteller. Det betyder, at du som gæst kan vælge et hotel, der arbejder systematisk med bæredygtighedsproblemer.