Vejr og klima - Kina

Klima

Vejret i Kina: Kina er et stort land med mange klimazoner. Nordøst Kina med hovedstaden Peking har kolde vintre, bl.a. med let sne og frost. Det bliver hurtigt varmt om foråret. Allerede i april når dagtemperaturen op over 20 grader, og sommeren er varm med ca. 30 grader. Dog forekommer der også kraftige byger. De øvrige måneder er det ganske tørt. Det centrale Kina med Shanghai har regnperiode om sommeren, derudover også en del kraftige byger. Vinteren er relativ kold og der kan falde sne, sommeren er varm, omkring 30 grader, fugtigt og nogle gange tunge skyer, som oftest kun en del af dagen. 5-7 soltimer/dag. Sydlige Kina, området omkring Hongkong har tropisk klima. Regnperiode og meget fugtighed i april-september. Vintrene er meget blide med minimumstemperaturer på 15 grader og ganske tørt. Juli-oktober kan tropisk orkan forekomme mod kysten fra Det Sydkinesiske Hav. (Kilde: SMHI)