Sygdom

Hvis du skulle være så uheldig at blive syg under ferien og har brug for lægehjælp, er det vigtigt, at du gemmer lægeerklæring, regninger og anden dokumentation fra den behandlende læge. Dokumentationen skal benyttes til evt. senere henvendelse til eget forsikringsselskab. Du er selv ansvarlig for at få udleveret lægeerklæring o.l., og Apollo kan ikke påtage sig at fremskaffe dette på dine vegne.