Indkøb

Det er let at blive fristet til indkøb. Du skal dog være opmærksom på told- og momsregler, som i mange tilfælde sætter grænser for, hvor meget du med fordel kan hjembringe. Hvis du aftaler med en forretning, at de skal sende varerne til din adresse i Danmark, skal der altid betales told og moms i Danmark. Apollo påtager sig ikke at undersøge sager, hvis du føler dig dårligt behandlet af forretninger, eller at hjælpe dig, hvis du skal have byttet varer eller benytte garantier.

Indførsel af animalske fødevarer fra ikke EU-lande

EU har vedtaget strenge regler om indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande (lande udenfor EU) – herunder privates indførsel – fordi animalske produkter kan indeholde smitte med sygdomme, som kan spredes til vore husdyr. Tilsvarende er der bestemmelser om omsætning af animalske produkter ved udbrud af smitsomme dyresygdomme i EU-lande.
Myndighederne har stor fokus på smitterisiko, og der vil i fremtiden blive øget kontrol af ikke-kommerciel indførsel og højere bøder for overtrædelser på dette område.

Gældende regler findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.