Overdragelse af rejsen

Hvis du skulle blive forhindret i at rejse, har du mulighed for at overdrage rejsen til en anden. Du skal være opmærksom på, at overdragelse af rejser med rutefly normalt ikke kan ske senere end seks uger før afrejse. På rejser med charterfly kan overdragelse ske 5 døgn før afrejse. Både du og den, du overdrager rejsen til, hæfter for betaling af rejsen. Overdragelsen skal godkendes og bekræftes af Apollo. Vi tager et gebyr for overdragelsen, som dækker de udgifter, vi har i den forbindelse. Gebyret er mindst kr. 300,-. Se Almindelige Betingelser for deltagelse i Pakkerejser pkt. IV.B.3