Afbestillingsforsikring

Ved bestillingen af rejsen har du mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring, som ved bl.a. akut opstået sygdom, giver dig mulighed for at kunne afbestille rejsen, uden at det koster dig andet end prisen for afbestillingsforsikringen og en lægeerklæring. Læs nærmere i Almindelige Betingelser for deltagelse i Pakkerejser pkt. IV C
Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes ved bestilling eller senest inden indbetaling af depositum. Du har 14 dages fortrydelsesret fra bestillingstidspunktet, herefter bortfalder denne ret. Læs mere om afbestilling her »

Apollo sikrer dig de bedst mulige forhold, hvis uheldet skulle være ude, og du ikke kan komme af sted på ferie.

Læs her hvad den nye afbestillingsforsikring dækker
Forsikringen dækker den del af rejsens pris ekskl. forsikringspræmier, Apollo ikke tilbagebetaler ved afbestilling af rejsen, i de tilfælde hvor forsikredes deltagelse i rejsen umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres;

• du eller andre forsikrede rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst

• der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie

• ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan
fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom

• din bolig bliver udsat for indbrud eller brand

• du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt

• du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres

• du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom
må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination

• du bliver skilt/separeret (forudsætter du/I er gift, eller bor i registreret parforhold og har min. 2 år med samme adresse)

• der forekommer bedrageriske handlinger eller overenskomststridig
arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed

• du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet

Akut sygdom: Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Rejseledsager: Ved rejseledsager forstås en person, der er anført på samme bestilling som forsikrede og har planlagt at foretage rejsen i fællesskab med forsikrede.  Det kræves at alle rejseledsagere har gyldig afbestillingsforsikring via Apollo, for dele af rejsens pris kan refunderes.

Læs mere om vores rejseforsikringer her »